Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Counter-Cyclical Prudential and Capital Account Regulations in Developing Countries

Studies Series 2003:1.

Rapportförfattare:
José Antonio Ocampo och Maria Luisa Chiappe