Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Counter-Cyclical Prudential and Capital Account Regulations in Developing Countries

Studies Series 2003:1.

José Antonio Ocampo och Maria Luisa Chiappe.