Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Östeuropasamarbetet – Konkurrensen i Upphandlingen

Working Paper 24. September 1994.

Ingrid Andersson och Håkan Hellström.