Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Östeuropasamarbetet – Konkurrensen i Upphandlingen

Working Paper 24. September 1994.

Rapportförfattare:
Ingrid Andersson och Håkan Hellström