Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

IFAD’s Management Response System The Agreement at Completion Point Process

Rapport 2008:4.

Rapportförfattare:
Sara Bandstein och Erik Hedblom