Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

IFAD’s Management Response System The Agreement at Completion Point Process

Rapport 2008:4.

Sara Bandstein och Erik Hedblom.