Rapport från EBAs företrädare Klimat och miljö Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Transboundary Water Management as an International Public Good

Development Financing 2000 Series, 2001:1.

Rapportförfattare:
ODI och Arcadis Euroconsult