Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Regional Public Goods: Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance

Studies Series 2002:1.

Rapportförfattare:
Daniel G. Arce M. och Todd Sandler