Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Regional Public Goods: Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance

Studies Series 2002:1.

Daniel G. Arce M. och Todd Sandler.