Underlag för biståndets styrning och inriktning Ekonomisk utveckling Regeringskansliet

Krediter för utveckling

Statens offentliga utredningar 1991:74.

Betänkande av kreditbiståndsutredningen.