Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Effektivare biståndsadministration

Departementsserien 1984:1.

Betänkande av biståndsorganisationsutredningen (BIO).