Rapporter från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Adaption of aid in situations of conflicts and fragility

Rapport 2012:7.

Niklas Hansson, Ulf Jakobsson och Maria Johansson.