Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Ett fristående utvärderingsorgan för utvecklingssamarbetet

Rapport, 2004.

Utrikesdepartementet gav den 31 mars 2004 Per Molander i uppdrag att utreda etablerandet av en självständig utvärderingsfunktion inom utvecklingssamarbetet.