Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Integrating the Rights Perspective in Programming: Lessons learnt from Swedish-Kenyan development cooperation

Rapport 2008:2.

Rapportförfattare:
Sara Brun, Karin Dawidson, Karolina Hulterström och Susanne Mattsson