Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluation and Learning in BITS

Working Paper 12. Juni 1994.

Jerker Carlsson och Jan Jörnmark.