Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluation and Learning in BITS

Working Paper 12. Juni 1994.

Rapportförfattare:
Jerker Carlsson och Jan Jörnmark