Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Statistik avseende svenskt utvecklingssamarbete

Working Paper 13. Juni 1994.

Jan A. Eklöf.