Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter – resultat av svenskt bistånd

Rapport 2012:1 med tillhörande fallstudier.

Rapportförfattare:
Ard Kant, Niklas Hansson, Peter Sjöberg och Maria Johansson