Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling, Hälsa och socialt skydd Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Children as Economic and Social Actors in the Development Process

Working Paper 2000:1.

Jo Boyden och Deborah Levison.