Styr- och policydokument Demokrati och mänskliga rättigheter Regeringskansliet

Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete

Regeringens skrivelse 1997/98:76.