Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

A Perspective on SAREC’s Evaluation System: Policy and Performance

Working Paper 10. Juni 1994.

Olav Stokke.