Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

A Perspective on SAREC’s Evaluation System: Policy and Performance

Working Paper 10. Juni 1994.

Rapportförfattare:
Olav Stokke