Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Attitudes and opinions on an aid programme: A review of a questionnarie to people engaged in development cooperation with Eastern and Central Europe

Working Paper 38. November 1994.

Rapportförfattare:
Kim Forss