Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

The Macroeconomic Impact of Aid in Zambia

Working Paper 19. Augusti 1994.

Howard White och Tove Edstrand.