Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

The Macroeconomic Impact of Aid in Zambia

Working Paper 19. Augusti 1994.

Rapportförfattare:
Howard White och Tove Edstrand