Rapport från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Global Development and Human Security: Towards a Policy Agenda

Global Development Studies Series, 2005.

Rapportförfattare:
Robert Piccotto, Funmi Olonisakin och Michael Clarke. Förord av Sir Lawrence Freedman.