Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Översyn av biståndssamarbete med Guinea-Bissau

Working Paper 1. Augusti 1993.

Emma Öståker.