Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Översyn av biståndssamarbete med Guinea-Bissau

Working Paper 1. Augusti 1993.

Rapportförfattare:
Emma Öståker