Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

U-landsinformation och internationell solidaritet

Statens offentliga utredningar 1977:73.

Betänkande av biståndspolitiska utredningen (BPU).