Utredning av utvärderingsväsendet Offentlig förvaltning Statskontoret

Utvärderingar och politik II – Hur använder regeringen utvärderingar?

Rapport 2002:21.