Rapport från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt, Klimat och miljö Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Transboundary Water Cooperation as a Tool for Conflict Prevention and Broader Benefit Sharing

Global Development Studies Series, 2006.

Rapportförfattare:
David Phillips, Marwa Daoudy, Stephen McCaffrey, Joakim Öjendal och Anthony Turton