Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Några aspekter på kvaliteten inom utvärderingar av svenskt biståndssamarbete: Genomgång av databas upprättad vid Sekretariatet för Analys av Utvecklingssamarbete

Working Paper 40. November 1994.

Rapportförfattare:
Kim Forss