Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Foreign Aid, Economic Growth and Efficiency Development – A Data Envelopment Analysis Approach

Rapport 2007:1.

Rapportförfattare:
Ann Veiderpass och Per-Åke Andersson