Rapporter från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Det svenska katastrofbiståndets nyckelfrågor: En förstudie till en policyanalys av det svenska katastrofbiståndet

Working Paper 15. September 1994.

Björn Tore Carlsson.