Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Databas över projektsamarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 35. September 1994.

Tullio Zannoni.