Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Databas över projektsamarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 35. September 1994.

Rapportförfattare:
Tullio Zannoni