Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Bra beslut – Om effektivitet och utvärdering i biståndet

Departementsserien 1990:63.