Rapport från EBAs företrädare Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Aid Dependence and Governance

Studies Series 2000:1.

Rapportförfattare:
Deborah Bräutigam