Rapporter från EBAs företrädare Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Aid Dependence and Governance

Studies Series 2000:1.

Deborah Bräutigam.