Styr- och policydokument Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Utvärdering och analys av effektiviteten inom biståndsområdet

Kommittédirektiv, 1992:59, för SASDA.