Styr- och policydokument Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Utvärdering och analys av effektiviteten inom biståndsområdet

Kommittédirektiv 1992:59 för kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA).