Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Statskontoret

Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?

Om offentlig sektor, 2011.