Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluación de la cooperación sueca con Nicaragua

Working Paper 21 (spanska). Augusti 1994.

Rapportförfattare:
Jaime Behar och Mats Lundahl