Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluación de la cooperación sueca con Nicaragua

Working Paper 21 (spanska). Augusti 1994.

Jaime Behar och Mats Lundahl.