Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Styrnings- och samarbetsformer i biståndet

Statens offentliga utredningar 1993:1.

Betänkande av kommittén rörande styrnings- och samarbetsformer i biståndet.