Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Now’s the time. An Evaluation of Swedish Development Cooperation with Nicaragua

Rapport 4. Departementsserien 1994:112. September 1994.

Jaime Behar och Mats Lundahl.