Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Challenges, Opportunities and Approaches for Increasing Joint Donor Programming of Evaluations

Rapport 2008:8.

Viktoria Hildenwall, Peter Sjöberg och Inger Wikström Öbrand.