Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs – A Case study of IDA projects in Mozambique

Working Paper 1998:4.

Rapportförfattare:
Stephen O’Brien