Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Agricultural Development in Sub-Saharan Africa

Studies Series, 2007. Workshop, Frösundavik.

Mats Hårsmar (red.).