Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Agricultural Development in Sub-Saharan Africa

Studies Series, 2007. Workshop, Frösundavik.

Rapportförfattare:
Mats Hårsmar (red.)