Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Sverige och u-länderna i FN – en återblick

Statens offentliga utredningar 1991:50.

Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete.