Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Aid dependence. Issues and indicators

Studies Series 1999:2.

Rapportförfattare:
Robert Lensink och Howard White