Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Aid dependence. Issues and indicators

Studies Series 1999:2.

Robert Lensink och Howard White.