Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

The Sustainability Enigma: Aid Dependency and the Phasing out of Projects The Case of Swedish Aid to Tanzania

Studies Series 1999:1.

Rapportförfattare:
Julie Catterson och Claes Lindahl