Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Riksrevisionen (med företrädare)

Förslag angående Utvecklingssamarbetet – styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet

Rapport 1998/99:RR.