Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Studies Series 2003:1.

Rapportförfattare:
Stephany Griffith-Jones och José Antonio Ocampo