Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

What Progress on International Financial Reform? Why so Limited?

Studies Series 2003:1.

Stephany Griffith-Jones och José Antonio Ocampo.