Rapporter från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Svensk demokrati i österled?

Working Paper 30. September 1994.

Anders Fogelklou och Roger Källhag.