Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Svensk demokrati i österled?

Working Paper 30. September 1994.

Rapportförfattare:
Anders Fogelklou och Roger Källhag