Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Statskontoret

Styrning av svensk biståndspolitik – en utvärdering

Rapport 2011:25.