Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Biståndsmyndigheternas internadministrativa kostnader

Working Paper 9. Maj 1994.

Rapportförfattare:
Statskontoret