Rapporter från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Literature search on disaster relief

Working Paper 2. November 1993.

Eve Johansson.