Rapport från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Literature search on disaster relief

Working Paper 2. November 1993.

Rapportförfattare:
Eve Johansson