Underlag för biståndets styrning och inriktning Ekonomisk utveckling Regeringskansliet

Att ta itu med fattigdom – krediter och garantiers nya roll

Statens offentliga utredningar 2006:108.

Betänkande av Kredit- och garantiutredningen.