Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Confronting Global Poverty: the Role of Institutions, Expanding Opportunities and Market Liberalization

Studies Series, 2006.

Rapportförfattare:
Timothy Besley, Robin Burgess och David Donaldson