Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture

Studies Series 1999:4.

Rapportförfattare:
Stephany Griffith-Jones, José Antonio Ocampo och Jacques Cailloux