Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Översyn av biståndssamarbete med Nicaragua – Underlagsrapport

Working Paper 14. Juni 1994.

Rapportförfattare:
Karin Metell